Collegebesluiten november

30-11-2020    10:50   |    Goedemorgen

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft in de vergadering van november 2020 diverse besluiten genomen. De belangrijkste veranderingen voor de glastuinbouw staan vermeld in dit bericht van Glastuinbouw Nederland.

Etiketuitbreiding
Takumi (15541 N)
De toelating van dit schimmelbestrijdingsmiddel op basis van de werkzame stof cyflufenamid wordt voor het professionele gebruik gewijzigd. In plaats van twee keer per jaar mag het middel twee keer per teeltcyclus worden toegepast in zowel de bedekte teelt van komkommer (drie teeltcycli per jaar) als in de onbedekte teelt van courgette (twee teeltcycli per jaar).

Intrekkingsbesluiten
Topsin M Ultra (7211 N )
De toelating van dit schimmelbestrijdingsmiddel op basis van de werkzame stof thiofanaat-methyl komt te vervallen vanaf 19-04-2021. Er is een opgebruik- en aflevertermijn vastgesteld tot 19-10-2021

In werking treden besluiten
Een besluit van het Ctgb treedt in werking op de dag van publicatie in de Staatscourant; zie: www.officielebekendmakingen.nl. Vanaf dan geldt voor een middel hetgeen in het betreffende Ctgb-besluit is vastgesteld. Deze besluiten worden gepubliceerd op de website van het Ctgb.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Instagram: Meet Liza!

Schenkeveld Tomaten stelt op Instagram medewerker Liza voor. Zij is 17 jaar en werkzaam als scholier bij...

Vlog RVO: Certhon

In de vlogserie 'Met de billen bloot' van RVO komen internationaal actieve ondernemers aan het woord. Zij...