Stapsgewijze handhaving milieuregistratie

26-10-2020    10:34   |    Goedemorgen

De directie van Royal FloraHolland volgt het advies van de Ledenraad van 8 oktober 2020 jl. en voert de handhaving op digitale milieuregistratie en milieucertificering stapsgewijs in. Ook blijft er aandacht voor het commitment van de handel en het invullen van de randvoorwaarden.

Op 8 oktober jl. bracht de Ledenraad een positief advies uit aan de directie over het handhaven en sanctioneren van de verplichte digitale milieuregistratie en milieucertificering. Daarbij gaven Ledenraadsleden aan zich zorgen te maken over het commitment van de handel, de impact voor de kleine kwekers en of de randvoorwaarden voldoende zijn ingevuld. De zorgen en signalen uit de Ledenraad zijn nadrukkelijk meegenomen in het directiebesluit.

Stapsgewijze invoering
Voor een aantal kwekers is de verplichting tot digitale milieuregistratie en milieucertificering een uitdaging. Om hen tegemoet te komen, start Royal FloraHolland stapsgewijs met handhaven, op basis van omzetgrootte. Dit geeft kwekers met een lagere omzet en kwekers buiten Nederland meer tijd om zich te oriënteren op de opties voor digitale milieuregistratie en milieucertificering. Ook is er rekening gehouden met uitzonderingen en bijzondere situaties. Zo is er een stoppersregeling voor lid-aanvoerders die overwegen om op de korte termijn te stoppen met hun bedrijf.

Gezamenlijke aanpak sierteeltketen
CEO Steven van Schilfgaarde: "Duurzame productie en producten worden de norm. Met digitale milieuregistratie en milieucertificering spelen we in op die veranderende vraag vanuit de markt, overheid en maatschappij. Het maakt onze duurzaamheidsinspanningen op een controleerbare manier transparant. Maar wij begrijpen de zorgen van onze kwekers. Wij zullen ons daarom maximaal inspannen om ervoor te zorgen dat zowel aan kwekerszijde als aan handelszijde commitment ontstaat voor volledig gecertificeerd duurzame productie en inkoop. Wij zullen dit doen in nauwe samenwerking met onze aanvoerders, maar ook met de VGB en het Versnellersinitiatief (Dutch Flower Group, Royal Lemkes, Waterdrinker, FleuraMetz en Royal FloraHolland).  

Invulling randvoorwaarden
Een van de gestelde randvoorwaarden is het helpen van kwekers die nog niet zijn gestart met digitale milieuregistratie en milieucertificering. Om kwekers persoonlijk te informeren of op weg te helpen is er een Supportteam ingericht.

Daarnaast moeten kwekers een keuze hebben. Op dit moment voldoen MPS-ABC, KFC (Kenia) en Florverde (Colombia) al aan de eisen voor digitale milieuregistratie en milieucertificering. De organisatie GLOBALG.A.P. introduceert zeer binnenkort een nieuwe milieumodule. Wanneer het zover is, biedt GLOBALG.A.P., in samenwerking met digitale registratietools, een complete oplossing.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Nu op Paprika: Bucon

THEMA WATER - Erik Passchier van Bucon Industries is op dit moment live te horen op Paprika Tasty Radio. In...