Generalistische predatoren bieden perspectief

26-02-2021    10:50   |    Glastuinbouw Nederland

Het project ‘Totaalsysteem voor plaagbestrijding met generalistische predatoren’ richt zich specifiek op de bestrijding van meerdere plagen in de sierteelt. Het plagencomplex in de sierteelt wordt steeds diverser en complexer om te bestrijden. Het is belangrijk om robuuste biologische bestrijdingssystemen te ontwikkelen die meerdere plagen tegelijk aanpakken.

In dit project wordt onderzocht 1) in hoeverre een breed plaagcomplex bestreden kan worden met generalisten, 2) of aanvullende bestrijding met specialisten nodig en effectief is, 3) met welke combinaties van generalisten complementaire bestrijding kan worden behaald en tot slot 4) wat een goede bijvoerstrategie is voor generalisten. De resultaten tot nu toe zijn veelbelovend.

Generalistische predatoren (bijvoorbeeld roofwantsen) bieden door hun brede prooidieet veel potentie voor bestrijding van zowel primaire als secundaire plagen. Bovendien kunnen ze preventief worden ingezet door het aanbieden van alternatief voedsel zoals stuifmeel, voermijten en/of Artemia. Verschillende studies hebben aangetoond dat het continu aanwezig zijn van predatoren (‘standing army’), voordat plagen optreden, vaak de meest effectieve manier van plaagbestrijding is. Afgelopen jaren zijn met deze benadering zeer goede resultaten behaald bij de bestrijding van trips in chrysant met inzet van de roofwants Orius laevigatus.

Lees hier verder


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws