Nagenoeg geen residu in Nederlands voedsel

14-04-2021    10:48   |    Glastuinbouw Nederland

In een Europese onderzoek van Europese voedselveiligheidsinstantie Efsa werden twaalf voedingsproducten geselecteerd, waaronder de (ook) in de glastuinbouw geteelde producten: sla, spinazie, aardbeien en tomaten. In totaal werden 12.579 monsters geanalyseerd op 182 residuen van gewasbeschermingsmiddelen. Er was nagenoeg geen sprake van residuen, zo meldt Glastuinbouw Nederland.

Van de monsters bleek 53% geen meetbare niveaus van residuen te bevatten. 45% bevatte één of meer residuen van middelen in concentraties boven de zogenoemde kwantificatielimiet en onder of gelijk aan de MRL.

Gezondheid
Van de 536 monsters die Nederland in 2019 nam van voedingsproducten, hadden er twee een hogere residu gewasbeschermingsmiddelen dan de MRL (Maximum Residu Level). Op Europees niveau werd in 2% van de bemonsterde voedingsmiddelen residu van gewasbeschermingsmiddelen boven de MRL gevonden. Volgens de Europese voedselveiligheidsinstantie Efsa is het op basis van deze cijfers onwaarschijnlijk dat chronische blootstelling via voeding aan gewasbeschermingsmiddelen enige reden tot bezorgdheid moet zijn voor de gezondheid van de Europese consument. Dat blijkt uit het jaarverslag van Efsa.

Meer informatie is te vinden in de publicatie 'National summary reports on pesticide residue analysis performed in 2019' op de website van de EFSA. Het rapport van de NVWA met meer specifieke informatie over de gegevens in Nederland is hier te vinden.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws