Te duur(zaam)?

Te duur(zaam)?

Migiel van Paassen schreef namens bQurius een blog voor zijn afstudeeronderzoek aan de opleiding Tuinbouw & Agribusiness. Tijdens zijn afstuderen deed hij onderzoek naar de CO2 neutrale kas, oftewel; de kas van de toekomst. Dit onderzoek voerde hij uit voor een klant, en dit bleek erg succesvol te zijn. Daarmee introduceert bQurius een nieuwe dienst om tuinbouwbedrijven deskundig advies te geven om energiekosten te verlagen en klimaatdoelen rendabel te behalen.

Het zijn turbulente tijden voor de glastuinbouwsector. Na de coronacrisis en de energiecrisis is verduurzaming nu een van de belangrijkste pijlers geworden. De klimaatdoelen, samen met de toenemende belastingen en heffingen, zorgen vooral op het gebied van CO2-uitstoot voor meer onrust binnen de sector. Deze onzekerheid brengt niet alleen uitdagingen met zich mee, maar ook kansen. BQurius grijpt samen met zijn klanten deze kansen met beide handen aan om de glastuinbouwsector te verduurzamen en tegelijkertijd rendabel te blijven.

In 2030 moet de CO2-uitstoot in de EU met 55 procent zijn gedaald ten opzichte van 1990. Dit betekent dat ook de CO2-uitstoot van de tuinbouw teruggedrongen moet worden. Richting 2040 streven we zelfs met de glastuinbouwsector naar een volledig CO2-neutrale teelt. Naast deze doelen zien we ook veranderingen in belastingen en heffingen. Hierbij draait het voornamelijk om de toenemende energiebelasting op aardgas.

Het contrast tussen het heden en de verwachtingen voor 2030 zijn significant. De impact van energiebelastingen en heffingen op onze bedrijfskosten worden duidelijk zichtbaar in de voorbeelden hieronder, waardoor het belang van deze transitie nog meer benadrukt wordt. De overstap naar energie-efficiënte kassen is dan ook een essentiële stap om aan deze voorwaarden te voldoen en tegelijkertijd kosten te minimaliseren.

Vergelijk energiebelasting 2024 & 2030

Naheffing CO2 gekoppeld aan behalen doelen glastuinbouw / naheffing kan nihil zijn / Emissiehandelssysteem 2 (ETS2) echter ook niet meegenomen

Gasloos telen
Technisch is heel veel mogelijk om CO2-uitstoot te reduceren maar wat van belang is, is de betaalbaarheid. Daarom is er onderzoek gedaan om de beste CO2-reducerende opties in beeld te krijgen. Het onderzoek bestudeerde diverse energieconcepten om de meest interessante en haalbare opties voor een rendabele CO2-neutrale teelt te identificeren.

Centraal in het onderzoek stond het analyseren en doorrekenen van drie kasconcepten met een verschillende teeltmethoden:
•    Traditioneel (standaard Venlo kas)
•    Semi-gesloten
•    Gesloten kas

Elk van deze concepten biedt unieke voordelen en uitdagingen met betrekking tot energie-efficiëntie en CO2-uitstootreductie. De studie benadrukte dat flexibiliteit in warmtevoorziening een cruciale factor is voor toekomstige duurzame teeltmethoden. Door variatie in warmtebronnen, isolatie en overige technologieën kunnen telers inspelen op veranderende omstandigheden en regelgeving.
Om succesvol over te stappen naar een CO2-neutrale teelt, is het voor glastuinbouwondernemers essentieel om een gedetailleerd beeld te hebben van hun huidige situatie. Dit omvat het in kaart brengen van de bestaande energievoorziening, het energieverbruik en de teelt-technische condities. Begrip van de impact van toenemende belastingen en heffingen is eveneens cruciaal, aangezien deze economische factoren de besluitvorming rondom investeringen sterk beïnvloeden.

Daarnaast moeten telers nagaan wat er nog moet gebeuren om aan de klimaatdoelen van 2030 (55% reductie) en 2040 (CO2-neutraal) te voldoen. Dit vraagt om een analyse van de te behalen energiebesparingen en de mogelijkheden voor het integreren van duurzame warmtebronnen. Het opstellen van een strategisch plan is hierbij onmisbaar. Dit plan moet niet alleen gericht zijn op de technische haalbaarheid, maar ook op de bedrijfseconomische aspecten, zodat de investeringen rendabel zijn op de lange termijn.

Kortom, de transitie naar een CO2-neutrale teelt vereist een flexibele aanpak en een diepgaand begrip van de beschikbare energieopties. Door de huidige situatie in kaart te brengen, de impact van toenemende belastingen te begrijpen en een strategisch plan te ontwikkelen, kunnen bedrijven niet alleen voldoen aan de klimaatdoelen, maar ook hun bedrijfseconomische prestaties optimaliseren. Flexibiliteit zal hierbij een sleutelrol spelen. Met de juiste aanpak wordt verduurzaming niet “Te Duur(zaam)” voor jouw bedrijf.

 

Bron:

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!

Werken bij Holland Hortimedia?
Solliciteer!

Werken bij
Holland Hortimedia?

Contentmanager m/v – Salesmanager m/v

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws
Ontvang Goedemorgen!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws

Tuinbouwnieuws, ondernemen, markt en techniek

Hortibiz Newsradio
Luister mee!

Hortibiz Newsradio

24/7 nieuws en informatie