Gelderse bijdrage voor testen ent-robot

Gelderse bijdrage voor testen ent-robot

Twee bedrijven uit Gelderland hebben een prototype van een ent-robot ontwikkeld. Die robot moet zorgen voor een hoger aantal levensvatbare geënte planten, die succesvol groeien na het enten. Dit vraagt om uitgebreide tests op een breed aantal boom- en plantsoorten. Zij ontvangen hiervoor een bijdrage vanuit het Europees fonds voor Regionale ontwikkelingen in Oost-Nederland.

“Wat een prachtig voorbeeld van innovatieve ondernemers. Zij hebben een oplossing bedacht voor het tekort aan vakmensen. Met deze subsidie helpen we ze bij het testen van hun robot”, aldus economie-gedeputeerde Helga Witjes.

Bedrijven
De bedrijven zijn Horti Robotics uit Kesteren en Boomkwekerij 't Kempke uit Opheusden. Zij ontvangen een totaal subsidiebedrag van ruim € 900.000 van de Europese Unie, de provincie Gelderland en het Rijk. De totale kosten van het project bedragen ruim € 1,8 miljoen. Het enten van plant- en boomsoorten is erg arbeidsintensief en vraagt veel kennis en expertise. Het aantal vakmensen hiervoor loopt terug en het overlevingspercentage van geënte planten is laag. Daarom werken deze bedrijven samen aan een prototype voor een ent-robot.
 
Subsidie
Voor het project hebben de ondernemers een subsidieaanvraag ingediend bij het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in Oost-Nederland (EFRO Oost). De EFRO-bijdrage is een subsidie voor test - en demonstratieprojecten. Deze subsidie is bedoeld voor het testen van nieuwe toepassingen en oplossingen van het mkb, zodat innovaties sneller naar de markt kunnen worden gebracht.  Innovaties zijn belangrijk voor de concurrentiepositie van bedrijven en daarmee voor de regionale economie. EFRO-Oost is een Europees subsidieprogramma waar ook aan wordt bijgedragen door het ministerie van EZK en de provincies Gelderland en Overijssel.

Bron:

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!

Werken bij Holland Hortimedia?
Solliciteer!

Werken bij
Holland Hortimedia?

Contentmanager m/v – Salesmanager m/v

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws
Ontvang Goedemorgen!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws

Tuinbouwnieuws, ondernemen, markt en techniek

Hortibiz Newsradio
Luister mee!

Hortibiz Newsradio

24/7 nieuws en informatie