Pilot Regiocertificering Duin- en Bollenstreek start

Pilot Regiocertificering Duin- en Bollenstreek start

Regiocertificering in de Duin- en Bollenstreek is ontwikkeld om vanaf 2024 gezamenlijk te werken aan de doelen van het Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied (ZH-PLG) op het gebied van water, bodem, biodiversiteit en klimaat. Door de prestaties op het gebied van deze opgaven inzichtelijk te maken wordt duidelijk waar we nu staan en wat de voortgang is in de sierteelt en vasteplantensector. Het stappenplan voor Regiocertificering is de afgelopen maanden ontwikkeld en het traject is inmiddels toe aan de eerste fase: het uitvoeren van het pilotprogramma met een tiental bollentelers in de streek.

Tijdens de ontwikkeling van het plan blijkt dat de grootste prioriteit voor de regio Duin- en Bollenstreek is om te voldoen aan de normen van de Kaderrichtlijn Water. Met behulp van zogeheten Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) worden de prestaties van telers op het gebied van emissies naar het oppervlaktewater en grondwater in kaart gebracht en vergeleken met de bijbehorende streefwaarden. Door individuele adviezen en doelgerichte maatregelen kunnen eventuele overschrijdingen worden teruggedrongen en daarmee verbetert de waterkwaliteit. Het is de bedoeling dat Regiocertificering uitbreidt en zo meerdere opgaven van ZH-PLG kan omvatten en aanpakken.

Pilotprogramma
In 2024 starten twee pilotgroepen, waarvan in mei de eerste. De twee groepen gaan aan de slag met de KPI’s, de streefwaarden en doelgerichte maatregelen. Naast deze inspanningen ligt er nadruk op het gezamenlijk delen en ontwikkelen van kennis en ervaringen. Op deze manier zetten telers voortdurend stappen in de verduurzaming van de teelt. Bij de uitvoering van het pilotprogramma komen verschillende aspecten kijken zoals het berekenen van de KPI’s, het verwerken van de resultaten, het ontwikkelen van individuele adviezen, het organiseren van de bijeenkomsten van de pilotgroep, het faciliteren van de onderlinge samenwerking en het leren van elkaar.

Samenwerking
De uitvoering van het projectplan Regiocertificering wordt gedaan door Greenport Duin- en Bollenstreek, Schuttelaar & Partners en Delphy. Zij werken samen met provincie Zuid-Holland en meerdere partijen in de streek. Voor vragen of opmerkingen over het plan van Regiocertificering neem je contact op met Harry Kager (tel. 06-10 47 28 74).

Bron:

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!

Werken bij Holland Hortimedia?
Solliciteer!

Werken bij
Holland Hortimedia?

Contentmanager m/v – Salesmanager m/v

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws
Ontvang Goedemorgen!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws

Tuinbouwnieuws, ondernemen, markt en techniek

Hortibiz Newsradio
Luister mee!

Hortibiz Newsradio

24/7 nieuws en informatie